Zajęcia sportowe z Vacu Activ Gym

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 07.11.2022r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w zajęciach sportowych na siłowni Vacu Activ Gym w Łosinie. Zajęcia poprowadził Pan Marcin Pluta, trener personalny który omówił z uczestnikami wyniki profesjonalnego pomiaru masy ciała oraz zaproponował spersonalizowany trening dla każdego z uczestników spotkania. Seniorzy mieli okazję wypróbowania nowoczesnych urządzeń do ćwiczeń, w tym innowacyjnych urządzeń vacu activ.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczka zajęć z prowadzącym
prowadzący przedstawiający dwum uczestniczkom ćwiczenie fizyczne
dwie uczestniczki zajęć wykonujące ćwiczenia
dwie uczestniczki zajęć wykonujące ćwiczenia
prowadzący udziela wskazówek dla uczestniczki zajęć
uczestniczki zajęć wykonuące ćwiczenia


Drukuj