Szkolenia i warsztaty - 2019 ROK

 

EU logo

Czerwiec 2019 roku

     W czerwcu 2019r. w ramach realizacji projektu „Srebrna Sieć” odbyły się warsztaty dla wolontariuszy skupionych przy Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego. Wszystkie działania Projektu są skoncentrowane na rozwoju usług i wsparciu społeczności w lokalnym środowisku. Całkowity Koszt Projektu to 2 909 872,15 zł w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 764378,54zł.                                                                                                                                                                                                                          W dniu 24.06.2019r. na świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyły się warsztaty dla wolontariuszy dotyczące treningu osobistego, autoprezentacji i retoryki. W rolę trenera wcieliła się pani dr Marta Sałapata specjalistka ds. retoryki, wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestniczki spotkania chętnie angażowały się w przygotowane dla nich ćwiczenia. Druga część warsztatów dotyczących podniesienia kompetencji w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych i retoryki przewidziana jest na wrzesień 2019r.

 

 grupa uczestniczek podczas warsztatów w czerwcu 2019 roku

grupa uczestniczek podczas warsztatów w czerwcu 2019 roku

uczestniczki podczas warsztatów w czerwcu 2019 roku

dwie uczestniczki podczas warszatów w czerwcu 2019 roku

 

Wrzesień 2019 roku

     Wolontariusze działający w ramach Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego w Kobylnicy w dniu 05.09.2019r. wzięli udział w warsztatach dotyczących komunikacji w sytuacjach trudnych w przestrzeni wolontariatu. Warsztaty te poprowadziła pani dr Marta Sałapata, wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego działa w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć”. Wolontariusze w nim działający mogą podnieść swoje umiejętności dzięki cyklom warsztatów. Osoby zainteresowane taką formą wolontariatu zapraszamy do kontaktu z panią Teresą Kowalską w środy o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

 

 uczestnicy warsztatów dotyczących komunikacji w sytuacjach trudnych w przestrzeni wolontariatu

uczestnicy warsztatów dotyczących komunikacji w sytuacjach trudnych w przestrzeni wolontariatu

 

Październik 2019 roku

          

            W dniu 15.10.2019r. na świetlicy w Kuleszewie odbyły się warsztaty dla seniorów będących beneficjentami Projektu „Srebrna Sieć”. Panie Agnieszka Małecka – Jagła i Bożena Małecka przygotowały zajęcia dotyczące radzenia sobie z konfliktami oraz sytuacjami manipulacyjnymi. Ww. przygotowały dla seniorów także ćwiczenia i materiały podnoszące koncentrację oraz usprawniające   procesy myślowe.                                                                                                                                                                                                    Program „Srebrna Sieć” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.  Całkowity Koszt Projektu to 2 909 872,15 zł w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 764 378,54 zł.

 

seniorzy siedzący przy stole podczas warsztatów w ramach projektu srebrna sieć

 

seniorzy siedzący przy stole podczas warsztatów w ramch projektu srebrna sieć

 

Grudzień 2019 roku

     W dniu 03.12.2019r. na świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyło się szkolenie dla seniorów będących beneficjentami Projektu „Srebrna Sieć”. Podczas spotkania omówiono jednostki chorobowe w wieku starczym, oraz metody ich profilaktyki. Trenerki przygotowały dla uczestników zestawy ćwiczeń na poprawę pamięci i koncentracji.
     W dniu 04.12.2019r. na świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyło się szkolenie dotyczące aktywizacji seniorów, którego odbiorcami byli opiekunowie faktyczni będący uczestnikami Projektu „Srebrna Sieć”. Omówione zostały różne metody aktywizacji osób w wieku senioralnym. Uczestnicy spotkania mogli również wykonać ćwiczenia dzięki którym można u seniorów zdiagnozować pierwsze objawy demencji.
     Program „Srebrna Sieć” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Całkowity Koszt Projektu to 2 909 872,15 zł w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 764 378,54 zł.

grupa uczestników szkolenia dla seniorów

 

uczestnicy szkolenia przy stole podczas spotkania

 

uczestnicy szkolenia dla opiekunów

 

Pani Jadwiga Chadrysiak - uczestniczka szkolenia dla seniorów


Drukuj