Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Klubie Seniora

Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie, w dniu 11.04.2024 roku wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem Pani Aleksandry Klimkowskiej, ratownika medycznego oraz Pani Beaty Jaworskiej pracownika Straży Gminnej w Kobylnicy, seniorzy mieli możliwość przyswojenia nie tylko wiedzy teoretycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ale również praktycznej. Każdy z uczestników spotkania miał okazję przy zastosowaniu fantoma przeprowadzić zabieg resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO), potocznie nazywanej sztucznym oddychaniem. Ponieważ zagadnienia związane z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej są niezwykle ważne, seniorzy na spotkanie zaprosili również młodzież, która brała czynny udział w szkoleniu.


uczestnicy szkolenia na matach z fantomami
dwie uczestniczki szkolenia wykonujące resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomach
uczestniczka szkolenia wykonująca resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomie


Drukuj