Wsparcie żywnościowe dla osób potrzebujących

logo z treścią: fundusze europejskie na pomoc żywnościową 2021 - 2027
Szanowni Państwo, rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, to jest:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy osobiście w godzinach pracy placówki w celu uzyskania skierowania do otrzymania wyżej wymienionej pomocy.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.
Ponadto informujemy, iż w dniach 11 i 12 lipca 2024r., w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/3 wydawane będą produkty żywnościowe według następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

  • w dniu 11.07.2024r., w godzinach od 9:00 do 13:00:
    Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo, Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino,
  • w dniu 12.07.2024r., w godz. od 9:00 do 13:00:
    Zajączkowo, Kobylnica, Widzino, Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 8429616 oraz 59 8429975, wewnętrzny 11.

loga fundatorów projektów unijnych nowe BŻ


Drukuj