Wydłużony okres refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe

W dniu 31.12.2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące ubiegania się o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku (Dziennik Ustaw z 22.12.2023 roku, pozycja 2760).
Na podstawie nowych przepisów możliwe jest składanie wniosków również za paliwa gazowe dostarczone w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024 r.
W związku powyższym wydłużony zostaje termin na składanie wniosków, które można składać do 30 września 2024 roku lub w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.


Drukuj