Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Harmonogram przyjmowania wniosków o dodatek węglowy w poszczególnych miejscowościach w Gminie Kobylnica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy uruchamia możliwość składania wniosków o dodatek węglowy w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy. Pracownik tut. Ośrodka będzie przyjmował wnioski o przyznanie dodatku węglowego zgodnie z poniższym harmonogramem. Jednocześnie przypominamy, że dodatek przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w którym to zgłoszeniu wskazane zostało jako główne źródło ogrzewania lokalu ww. urządzenia.

23.08.2022r. (wtorek) w godzinach od 11:00 do 14:00w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kczewie
23.08.2022r. (wtorek)
w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Sycewicach, ul. Szkolna 1
23.08.2022r. (wtorek)
w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kruszynie
25.08.2022r. (czwartek)
w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Reblinie,
25.08.2022r. (czwartek) w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Słonowicach,
26.08.2022r. (piątek) w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie

Dodatek węglowy

dodatek węglowy logo ministerstwa
Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w którym to zgłoszeniu wskazane zostało jako główne źródło ogrzewania lokalu ww. urządzenia.

Dodatek osłonowy - wsparcie dla gospodarstw domowych

logo dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Dodatek osłonowy w 2022 roku to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu oraz od źródła ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Okresem bazowym, z którego obecnie wyliczany jest dochód, dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. jest rok 2021.
Informujemy, iż dochody są pozyskiwane przez system informatyczny. Jednak w przypadku osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS niezbędne jest załączenie do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” i „14-tej”rencie/emeryturze za rok 2021.
Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości

logo szlachetnej paczki
#JestemWolontariuszem wystartowała akcja, która zachęca do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości.

Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Kim oni są, dlaczego pomagają, czego nauczył ich wolontariat? Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl dostępne są historie wolontariuszy, którzy opowiadają o swoich zadaniach i motywacjach. Sprawdź, co daje pomaganie i sam dołącz do wolontariatu!
Od liderów wszystko się zaczyna

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przypomina o trwającym „Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”, który ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych na obecność wirusa HCV.
Założeniami programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych przeprowadzone zostaną badania pielęgniarskie i przesiewowe u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 600 osób każdego roku.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a, tel. 598429049.
sylwetka ciała ludzkiego z wyróżnioną wątrobą

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy uprzejmie przypomina o trwającym „Programie profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”, który ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.
W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 300 dorosłych mieszkańców Gminy.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a, tel. 59 8429049.

X