Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

 

 indeks

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:  
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01 lipca  2022 roku.         
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2022 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30,  wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.

Druki nowych wzorów wniosków, będą dostępne na stronie tut. Ośrodka, dopiero po ich opublikowaniu przez MRiPS (planuje się, że nastąpi to na przełomie lipca/sierpnia br.).
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pok. nr  9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

Wydawanie produktów żywnościowych z Banku Żywności

logotypy fundatorów produktów żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 17 maja 2022r. do 19 maja 2022r. odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.
Produkty wydawane będą w budynku tut. Ośrodka wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

- w dniu 17.05.2022r., godz. 9:00 - 13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo.

- w dniu 18.05.2022r., godz. 9:00 - 13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

- w dniu 19.05.2022r., godz. 9:00 - 13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności.

Więcej informacji o dystrybucji produktów żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu 59 8429616 oraz 59 8429975 (wew.11).

Program dofinansowania odbiornika cyfrowego

logo programu dofinansowanie do odbioru tv
Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2 / HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach:

  • etap 1: od 28 marca 2022 , woj. lubuskie i dolnośląskie;
  • etap 2: od 25 kwietnia 2022 , woj. zachodnio-pomorskie, pomorski, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie;
  • etap 3: od 23 maja 2022 r., łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
  • etap 4: od 27 czerwca 2022 , woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.


Tylko odbiorniki cyfrowe (telewizory i dekodery) zgodne z powyższym standardem będą zdolne do odbioru programów telewizji naziemnej.

Aby sprawdzić odbiór próbnych programów potrzeba tylko telewizora i pilota. Warto mieć też pod ręką instrukcję obsługi odbiornika, ponieważ każdy producent może w inny sposób nazywać różne funkcje i umieszczać je w innych miejscach menu telewizora. Pomocna w sprawdzeniu będzie również specjalna wyszukiwarka dostępna na stronie telewizjanaziemna.pl. Po wpisaniu w niej modelu i marki telewizora można dowiedzieć się, czy telewizor odbiera nowy standard.

Bardziej szczegółowe informacje, jak można sprawdzić swój telewizor, czy odbiera nowy sygnał nadawania można sprawdzić na stronie gov.pl/cyfrowaTV lub telewizjanaziemna.pl

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

grafika Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: opieka wytchnieniowa

Kierownik O
środka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór osób, które chciałyby zostać zatrudnione do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, lub

- osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej
świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Komunikat

zegar z dwoma animowanymi sylwetkami ludzi
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika nr 4/2022 z dnia 15 kwiecień 2022 roku, w dniu dzisiejszym, tj. 15.04.2022r. skróceniu uległy godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Zgodnie z powyższym Ośrodek czynny pozostaje do godz. 12:00.

Program Pomocy Finansowej UNHCR w Polsce dla osób przybyłych z Ukrainy

logo przedstawiające agencję UNHCR
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.
Począwszy od marca 2022r., UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce.
Wsparcie finansowe udzielane jest raz w miesiącu, na okres minimum trzech miesięcy. Aby zakwalifikować się do programu, nie trzeba być obywatelem Ukrainy. Osoby, które posiadały legalny pobyt w Ukrainie i mogą to udowodnić, a musiały uciekać z kraju w wyniku wojny, również otrzymają wsparcie.
Najnowsze informacje na temat programu uzyskasz na stronie:

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/#Cash_Assistance_Pl

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає фінансову допомогу людям, які втекли з України та прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати. Починаючи з березня 2022 року, УВКБ ООН надає короткострокову матеріальну допомогу людям, які приїжджають з України для підтримки їхньої інтеграції в Польщі. Особи, які втекли з України та прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати, можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги. Фінансова підтримка надається один раз на місяць протягом не менше трьох місяців. Для участі в програмі не обов’язково бути громадянином України. Підтримку отримають і люди, які легально проживали в Україні і можуть це довести, але змушені були втекти з країни внаслідок війни. Щоб отримати останню інформацію про програму, відвідайте:

https://help.unhcr.org/poland/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b7-%d1%83%d0%ba/

plakat przedstawiający zasady udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X