Wynik konkursu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025” wybrana została oferta złożona przez Salus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Zielona 8, 76-200 Słupsk.
Uzasadnienie:
Oferowane warunki realizacji zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w konkursie, złożona oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnił warunki udziału w konkursie.


Drukuj