Informacje o pomocy

Poniżej przedstawiamy listę placówek świadczących pomoc:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, tel. 59 8429616
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy- tel. 59 8429975 wew. 11
 3. Poradnia Leczenia Uzależnień - Centrum Psychiatrii SON w Słupsku, ul. Ziemowita 1A-
  tel. 59 8402001
 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel. 59 8322569
 5. Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości, Słupsk, Al. Sienkiewicza 7, tel. 59 8414605
 6. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział I w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7, tel.59 8401460
 7. Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIKBAZA, Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, pok. 604-607, tel. 59 8414046
 8. Pomoc dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi:
  www.pa-nieslyszacy.info
 9. E- program ograniczania picia E-POP: www.e-pop.pl
 10. Poradnia narkotykowa on-line: www.narkomania.org.pl
 11. CANDIS - indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu: www.candisprogram.pl
 12. Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze): www.programfred.pl
 13. Poradnia w formie on-line, w ramach której świadczona jest pomoc psychologa, psychoterapeuty i prawnika w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych: www.uzaleznieniabehawioralne.pl
 14. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- całodobowy, bezpłatny telefon 800-12-00-02, www.niebieskalinia.pl
 15. Pomarańczowa linia- ogólnopolski telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców „Pomarańczowa Linia” 801 14 00 68, www.pomaranczowalinia.pl
 16. Posterunek Policji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/1, tel. 47 7420417
 17. Numer alarmowy 112
 18. Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT, ul. Świerkowa 12, tel. 501038560
 19. Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku, ul. Gdyńska 13A, tel. 59 840 42 65
 20. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7, tel. 505 369 619
 21. Placówka Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego przy ul. Rybackiej 7/8, tel. 502 761 165
 22. Czynny codziennie od 16:00 do 21:00 Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich - bezpłatny: 800 11 08 11, oraz płatny: 22 290 70 00

Drukuj