Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Komunikat GINB w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

Szanowni Państwo,
przypominamy obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę –  lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Zespół CEEB

Wydawanie produktów żywnościowych z Banku Żywności

bank żywności logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 13 września 2022r. do 15 września 2022r. odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.
Produkty wydawane będą w budynku tut. Ośrodka wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

- w dniu 13.09.2022r., godz. 9:00 - 13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo,
- w dniu 14.09.2022r., godz. 9:00 - 13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino,
- w dniu 15.09.2022r., godz. 9:00 - 13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności.

Więcej informacji o dystrybucji produktów żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu 59 8429616 oraz 59 8429975, wew. 11.

Harmonogram przyjmowania wniosków o dodatek węglowy w poszczególnych miejscowościach w Gminie Kobylnica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy uruchamia możliwość składania wniosków o dodatek węglowy w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy. Pracownik tut. Ośrodka będzie przyjmował wnioski o przyznanie dodatku węglowego zgodnie z poniższym harmonogramem. Jednocześnie przypominamy, że dodatek przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w którym to zgłoszeniu wskazane zostało jako główne źródło ogrzewania lokalu ww. urządzenia.

23.08.2022r. (wtorek) w godzinach od 11:00 do 14:00w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kczewie
23.08.2022r. (wtorek)
w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Sycewicach, ul. Szkolna 1
23.08.2022r. (wtorek)
w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kruszynie
25.08.2022r. (czwartek)
w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Reblinie,
25.08.2022r. (czwartek) w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Słonowicach,
26.08.2022r. (piątek) w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie

Dodatek węglowy

dodatek węglowy logo ministerstwa
Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w którym to zgłoszeniu wskazane zostało jako główne źródło ogrzewania lokalu ww. urządzenia.

Dodatek osłonowy - wsparcie dla gospodarstw domowych

logo dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Dodatek osłonowy w 2022 roku to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu oraz od źródła ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Okresem bazowym, z którego obecnie wyliczany jest dochód, dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. jest rok 2021.
Informujemy, iż dochody są pozyskiwane przez system informatyczny. Jednak w przypadku osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS niezbędne jest załączenie do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” i „14-tej”rencie/emeryturze za rok 2021.
Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości

logo szlachetnej paczki
#JestemWolontariuszem wystartowała akcja, która zachęca do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości.

Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Kim oni są, dlaczego pomagają, czego nauczył ich wolontariat? Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl dostępne są historie wolontariuszy, którzy opowiadają o swoich zadaniach i motywacjach. Sprawdź, co daje pomaganie i sam dołącz do wolontariatu!
Od liderów wszystko się zaczyna

X